Dansk Sportsdykker Forbund: Teknisk Udvalg medlemsundersøgelse

Venligst gennemfør denne undersøgelse i et stræk.
Undersøgelsen varer ca 10 minutter og der er 19 spørgsmål.
Undgå at bruge tilbageknapper. Hvis du ønsker at ændre besvarelsen, bedes du starte forfra.

Jeg vil gerne svare anonymt
Navn
Email
Kategori 1

I denne kategori bedes du give nogle få demografiske data om dig selv.